ایتالیا بازنده اصلی تحریم نفتی ایران

به گزارش واحد مرکزی خبر، روزنامه «ایل سوله ونتی کواترو اوره» در گزارشی با عنوان «ایتالیا و تاریخچه طولانی نفت ایران» نوشت: با توجه به پافشاری پاریس و لندن برای تحریم کامل نفت ایران، این سئوال پیش می آید که آیا ایتالیا بازنده اصلی تحریم نفت جمهوری اسلامی از سوی اتحادیه اروپایی نخواهد بود؟  
این روزنامه با یادآوری این که ایتالیا اکنون 13 درصد واردات نفتی خود را از ایران خریداری می کند و دستیابی به چنین نتیجه ای، کار آسانی نبوده است، نوشت، تا سال 1957، « هفت خواهران» از حضور انحصارطلبانه خود در خاورمیانه حمایت می کردند و ایتالیا از دسترسی به منابع نفتی ایران و کشورهای دیگر آن منطقه محروم مانده بود، اما رئیس وقت شرکت ملی نفت ایتالیا «انی»، موفق شد با انعقاد یک قرارداد « انقلابی» با حکومت پهلوی، مشابه با آنچه پیشتر با جمال عبدالناصر در مصر به امضا رسانده بود، از این حلقه عبور کند.  
این روزنامه افزود: براساس این توافق، در کنار پرداخت حق امتیازی برابر با 50درصد، شرکتی با سرمایه گذاری مشترک شرکت نفت ایران و انی تاسیس و در آمد فروش نفت آن به طور مساوی بین شرکا تقسیم می شد.  
ایل سوله ونتی کواترو اوره تصریح کرد: این اقدام جسورانه شرکت نفت ایتالیا با مخالفت و واکنش های فراوانی در انگلیس و آمریکا رو به رو شد و وزارت امور خارجه امریکا به شدت دولت ایتالیا را برای وادار کردن شرکت انی به فسخ قرارداد خود با تهران تحت فشار گذاشت.
 
کواترو اوره افزود: آمریکایی ها به هیچ وجه تصور نمی کردند که یک دولت بی رمق دموکرات مسیحی در رم، از پذیرش این درخواست خودداری کند، ولی مخالفت دولت وقت ایتالیا با آن درخواست، سبب شد، وابستگی نفتی کشور ما به بریتیش پترولیوم و شرکت های چند ملیتی به پایان رسد و هزینه تامین انرژی کاهش یابد. 
این روزنامه ایتالیایی یاداور شد: دراین حال سیاست انریکو ماتئی مبنی بر گفتگو و همکاری سبب شد، ایتالیا نزد کشورهای جهان سوم که در تلاش برای رهایی از قید استعمار بودند، از اعتبار خاصی برخوردار شود.
 
ایل سوله ونتی کواترو اوره افزود: در 10 سال گذشته باوجود ناملایمات مختلف ناشی از مناقشه هسته ای، تلاش «انی» بر این بوده است که حضور خود را در ایران حفظ کند و در جهانی که اقتصاد کشورها به هم پیوسته است، بهتر است طوری عمل شود که کشورهای تولید کننده نفت بتوانند، روی تقاضای ثابت و کشورهای مصرف کننده این کالا قادر باشند روی عرضه پایدار آن حساب کنند.
 
جمهوری اسلامی ایران تاکنون از مهم ترین تامین کنندگان نفت ایتالیا بوده است و در سال 1999 دو قرارداد مهم برای مشارکت در بهره برداری از حوزه نفتی درود و توسعه فاز چهارم و پنجم پارس جنوبی بین شرکت نفت ایتالیایی “انی” و شرکت ملی نفت کشورمان به امضا رسید.