بزرگترين صادركنندگان شكر به ايران كدامند؟

امارات متحده عربي، سوئيس و برزيل سه صادرکننده بزرگ شکر به ايران در 9 ماهه سال جاري بودند.
به گزارش ايسنا، براساس آمار گمرک ايران در 9 ماهه سال جاري امارات متحده عربي بزرگترين صادرکننده شکر به ايران بود؛ به طوري که حجم صادرات شکر امارات به ايران به بيش از361.8 ميليون دلار رسيد. سوئيس با صادرات بيش از 111 ميليون دلار رده دوم را به خود اختصاص داده و برزيل نيز با صادرات بيش از 8.5 ميليون دلار شکر به ايران جايگاه سوم را بدست آورد.
همچنين وزن کل واردات شکر به کشور نيز در مدت زمان يادشده به 855 هزار تن رسيد. در همين مدت 685 هزار تن شکر نيز در کارخانه‌هاي داخلي به توليد رسيد.
کل توليد شکر کشور در سال گذشته به يک ميليون و 178 هزار تن رسيده بود. ضمن اين‌که واردات شکر به کشور نيز در سال قبل بالغ بر يک ميليون و 805 هزار تن شده بود.
کل فرايند واردات شکر به کشور از سال 1387 تاکنون توسط بخش خصوصي انجام مي‌شود.