کداک مرد

به گزارش واحد مرکزی خبر، این شرکت به تازگی برای گریز از ورشکستگی، فعالیت های تجاری خود را از دوربین های عکاسی به تولید چاپگرهای کامپیوتر متمرکز کرده بود تا افت سود خود را جبران کند اما این تغییر استراتژی هم نتوانست این شرکت را از ورشکستگی نجات دهد.
کداک حدود 19 هزار کارمند دارد که اعلام ورشکستگی این شرکت موجب ابهام در سرنوشت شغلی آنها شده است.
شرکت کداک از سال ۲۰۰۳ تا کنون ۱۲ کارخانه خود را تعطیل کرده است.
“جورج ایستمن” پدر صنعت عکاسی نوین در سال 1883 کمپانی بزرگ کداک را تاسیس کرد.
شرکت ایستمن کداک به مردم سراسر جهان خدمات عکاسی ارائه می کرد.
شرکت تولید کننده محصولات کداک در کانادا ، مکزیک ، برزیل ، انگلیس ، فرانسه ، آلمان ، استرالیا ، و  آمریکا فعال بود که به تازگی در پی بحران اقتصادی و دامنه وسیع آن در آمریکا به بن بست رسیده است.